Cena pískovce odpovídá jeho vlastnostem

Co můžeme očekávat od pískovce, který pokládáme na podlahu, dláždíme s ním chodníky nebo jím obkládáme zdivo?

Jak moc můžete pískovec zatížit

Poměrně značně, neboť vykazuje dobré pevnostní charakteristiky v tlaku. Pískovec vystavený velké tlakové síle snese zátěž i dlouhodobě, takže není problém z něj zhotovit např. vnitřní dlažbu a postavit na ní masivní starožitný nábytek, klavír nebo třeba trezorovou skříň. Právě dlažby v interiéru a za určitých podmínek i ve venkovním prostředí jsou ideální pro nasazení pískovcových bloků. Na pískovec sice působí eroze větší měrou, než např. na žulové kostky, ale není to tak markantní v kratším časovém horizontu, řekněme v desítkách let. Můžete se tedy na něj spolehnout při běžných povětrnostních podmínkách i na vaší zahradě, kde z něj necháte vytvořit terasu nebo okrasné chodníčky na golfovém trávníku.

pískovcové kvádry

Jaké barvy pískovec poskytuje

Počínaje barvou šedou a konče oranžovou, tedy zejména těmi typickými, co známe na mořských plážích, kde převažuje křemičitý písek s různými příměsemi prvků, jako je měď nebo železo. Díky převažujícím teplým odstínům barev se právě pískovec stává nesmírně oblíbeným materiálem pro různé stavební činnosti. Využívá se na vyzdívku stěn, sloupků, podpěr, soklů i základů staveb a velmi často se s ním setkáváme venku na terasách, na balkonech či lodžiích a na chodnících, které mají nádherně kontrastovat se svěží zelení travnatého porostu, skalniček a okrasných dřevin.

egyptské symboly vytesané do pískovce

Jak se s ním pracuje

Všechny druhy pískovců vznikaly dlouhodobým procesem metamorfózy písku z oceánského dna před miliony lety a můžeme se s jeho některými formami setkat např. v Českém ráji, Českém Švýcarsku či Prachovských skalách. Je to svým způsobem hornina poměrně měkká a snadno opracovatelná, o čemž svědčí i různé sochařské výrobky. Velmi dobře se i odřezává kotoučovou pilou nebo bruskou na menší kusy a tím pádem to usnadňuje práci při pokládce pískovcových obkladů a dlažeb. Cena pískovce navíc patří mezi kamennými materiály k těm nejvíce přijatelným.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup