Marie Terezie byla opravdu plodná

Ačkoliv královny nebyly ani v minulosti a nejsou ani v současnosti nic výjimečného, na českém trůně seděla jen jedna žena. Tou byla Marie Terezie. Když se narodila, nemohl nikdo ani tušit, že před nimi leží budoucí panovnice. Spíše se s ní počítalo jako s nevěstou, která se přivdá do některého vznešeného rodu.
§  Proto byla vychovávána jezuity.
–         Ti jí vštěpovali dějepis, literaturu, španělštinu, italštinu, francouzštinu a latinu.
O nějakém státnickém vzdělání nemohlo být ani řeči. Proč také? Počítalo se zajisté s tím, že císař Karel bude mít další potomky. To sice měl, ale po Marii Terezii přibyla už jen tři děvčata, z nichž jedno záhy zemřelo. Syn, který se narodil jako první potomek, se dožil pouhých sedmi měsíců. Císař Karel VI. tedy rozhodl o nástupnictví i v ženské linii. Tím bylo rozhodnuto i o osudu Marie Terezie.
maria-theresien-platz

Smutek na konci života

Na obrazech ji většinou vidíme jako korpulentní dámu, která už má svá nejlepší léta za sebou. V mládí to byla velice hezká a temperamentní dívka, která milovala tanec a zpěv. Do svého manžela, Štěpána Lotrinského, byla opravdu zamilovaná. Po svatbě vykonali novomanželé pouť do Mariazellu. Chtěli si tam darem (dvě zlatá, vavřínem propletená srdce) vyprosit požehnání a hodně dětí. Zdá se, že je Matka boží skutečně vyslyšela. Marie Terezie porodila šestnáct dětí. Dospělého věku se dožilo dvanáct z nich.
o   Marie Terezie byla obdivuhodná.
o   Pokud právě nerodila, určitě byla těhotná.
o   A přitom stíhala státnické povinnosti.
gotický trůn
Její manžel totiž mnohokrát prokázal, že na politické půdě nedosahuje své ženě ani po kotníky. Dokonce i její celoživotní nepřítel Bedřich Veliký o ní prohlásil jednu větu plnou obdivu – „Konečně mají Habsburkové na trůně muže – ten muž je žena.“ Poslední roky života pro ni příliš šťastné nebyly. Těžko se vyrovnávala se ztrátou manžela. Dobré pro ni bylo alespoň to, že se nedožila popravy své dcery Marie Antoinetty.