Nechte děti, aby si užily


Máte doma nezbedné dÄ›tiÄky, které neustále pobíhají a pokÅ™ikují, že jsou taneÄníci a jaké z nich budou hvÄ›zdy, až vyrostou? Jsou skuteÄnÄ› talentovaní, ale Vy sami s nimi nedokážete nic podniknout a nevíte, kde by se mohli nÄ›co skuteÄnÄ› nauÄit a navíc si trochu vybít svou energii? Potom je poÅ¡lete na dÄ›tský tábor 2014 VlaÅ¡im, kde se rozhodnÄ› nudit nebudou a urÄitÄ› si s námi užijí. Mohou se s námi uÄit hned v nÄ›kolika prázdninových termínech, staÄí si jen vybrat!

Léto a tanec

A jaké budou mít prostory, Äi vůbec zázemí celkovÄ›? V táborovém areálu se nachází mimo jiné velký taneÄní sál, ve kterém si mohou užívat svůj tanec a uÄit se nejrůznÄ›jším kouskům! Pokud by ale bylo hezké poÄasí, je možné tanÄit také na venkovní asfaltové ploÅ¡e. Nechte je odjet s námi a nauÄí se hip-hop i streetdance, ale pokud by mÄ›ly zájem, není problém zaÅ™adit do naÅ¡eho repertoáru ani nÄ›jaké spoleÄenské tance. Letní tábory nejsou vhodné jen proto, že si dÄ›ti užijí spousty legrace, poznají nové kamarády, ale také proto, že se nauÄí být samostatnými a to jim pomůže nejen ve Å¡kole, ale i v pozdÄ›jším životÄ›. Tak se nebojte a nechte je s námi tanÄit!