Brambory a jejich druhy.

Když jsem byl ještě v učení jako kuchař, nepamatuji se, že bychom řešili druhy brambor. Pozor, nepleťte si to s odrůdami. To je něco jiného. Když nám tehdy přivezli brambory, přebíraly se. To je pravda. Ale jen proto, aby se vybraly ty „naorané“ a malé. Malé se daly zvlášť na salát, a poškozené byly určené k brzké konzumaci. Nejlépe ihned. Neučili jsme se to ani ve škole, ale nebyl jsem zrovna nejlepším žákem, takže jsem to možná prošvihnul. To bylo naše dělení brambor.
brambory v zemi
V dnešní době s tím však neuspějeme. Dnes se brambory dělí na varné typy a my si je stručně představíme. V zásadě jsou tyto typy čtyři.
1.     Typ A: brambory na vaření ve slupce, z čehož plyne, že jsou vhodné především do salátů. Nebo tzv. „na loupačku“. Nerozvařují se skoro vůbec, jsou pevné a moučnaté.
2.     Typ B: vařené klasicky, jsou vhodné jako přílohové všeobecně. Ale mohou se dát i do polévek, možno je i restovat. Jsou mírně moučnaté.
3.     Typ C:též vařené klasicky by se měly požívat do bramborového těsta, do bramborových placek, na hranoly a podobně. Jsou hodně moučnaté a velmi snadno se rozvaří.
4.     Typ D: nejsou pro nás důležité, jsou určeny pro průmysl. 
Tolik typy brambor k vaření. Samozřejmě, že se můžete setkat s označením AB, BC nebo podobně. V tom případě je směrodatné první písmeno. Tomuto typu se budou tyto brambory více přibližovat.
různobarevné brambory
Samozřejmě, že je ještě další dělení, na druhy, respektive jejich dělení na ranné, pozdní, a tak dále. Toto zde však již rozebírat nebudeme, protože by to bylo nad rámec článku. Můžeme si jen říci, že pak se brambory (vzhledem ke konzumentovi) v podstatě dále nedělí. Vzhledem k pěstiteli ano. Pro něj bude asi důležitý druh jako takový. Ale my zde chceme brambory především jíst. Ještě bych nakonec dodal. Pevná hranice mezi varnými typy stanovena není, asi ani být nemůže, protože jde podle mého víceméně o individuální záležitost názoru. A také chuti, někdo rád takové, jiný makové. Když už jsme v té kuchyni. Takže nyní již víte, co znamenají písmena u brambor, a můžete podle nich vybírat. Přeji pak dobrou chuť.