Manažerem na plný úvazek

Podíváme-li se na popis funkce manažera, jako je plánování, řízení, kontrola, organizování, koordinace, rozhodování, motivace, komunikace, pak zjistíme, že to všechno každá manželka a matka zvládá každičký den.
pracovnice kanceláře
·         Den co den řeší vzniklé situace v rodině – rozhoduje o tom, co si děti obléknou, při tom jim přichystají svačinu do školy.
·         Naplánují činnost na víkend, dovolenou, výlety, nakoupí potřebné věci.
·         Zorganizují a hospodárně zajistí všechny naplánované činnosti, zajistí plnění zadaných úkolů i chod domácnosti.  Vytváří  řád, ve kterém všem členům rodiny vymezí jeho povinnosti.
·         Své milované dokáže nenásilně vést motivací k optimálnímu chování a plnění zadaných úkolů (napsat domácí úkol, vynést smetí, vyluxovat, uklidit pokojík atd.)
·         Motivuje děti i partnera. Finančně, naturálním plněním, benefity i morálním oceněním, čímž přímo ovlivňuje pracovní morálku i disciplínu v rodinném kruhu. Používá všechny Maslowovy motivační teorie potřeb: hlad, žízeň, ochranu, sebeúctu, rozvoj osobnosti a především lásku.
·         Neustále s ostatními členy své malé skupiny komunikuje, ať se to ostatním líbí nebo ne. Používá veškeré druhy komunikace – verbální, horizontální i diagonální, neverbální i naprosté ticho a ignorování.
·         Samozřejmostí je i kontrola splnění zadaných úkolů, včas a hospodárně rozebere výsledky své kontroly, přijme závěry a vyžaduje zpětnou vazbu.
·         Samozřejmě a ochotně se ujímá i marketingu. Zjišťuje, kde nakoupí nejlevněji, s nejmenší ztrátou času, objeví potřebné služby a zajistí taková opatření, aby potřebné produkty byly uváděny do domácnosti včas s cílem zvýšit komfort rodiny a rozvoj vztahů mezi jejími členy.
vysmátá žena
Vrcholoví manažeři jsou za svou činnost odměňování platem řádově v desítkách i stovkách tisíc korun či jiné měny. Manželky a matky svou činnost manažera vykonávají zcela zdarma. Jedinou jejich odměnou je spokojenost její rodiny a láska.