Seznamte se s technologiemi v archeologii

·         V archeologii, architektuře, stavebnictví, v geologii a při mnoha dalších vědních oborech v obecném navrhování se užívá specifický software AutoCAD.
Jedná se o nejrozšířenější software pro tvorbu a úpravy rovinných technických výkresů, pro obecné technické kreslení a koncepční 3D modelování, pro efektivní 2D i 3D projektování ve stavebnictví. Je také doplňkovou aplikací pro tvorbu působivé prezentační grafiky simulací ruční kresby.
·         V archeologii dominuje aplikování GIS (geografický informační systém) a právě CAD technologie.
 herculaneum itálie
·         Další, hojně citovanou technologií, byla fotogrammetrie, která se ve spojení s leteckou technikou (letadly, vrtulníky i leteckými modely) stává opravdu silným nástrojem k získávání dříve těžko dostupných dat.
Letecká archeologiezahrnuje vizuální průzkum krajiny, pořizování snímků, jakož i analýzu a interpretaci obrazových pramenů. Pořizovánísnímků probíhá z výšky několika set metrů. Kvalitní fotografie musí být technicky kvalitní. Po zpracování se snímky uloží do archivů, případně v digitální podobě do databází různého charakteru.
editor kódu
V současné době obíhají Zemi dva typy družic sloužící potřebám ekologie, geografie a kartografie, oceánografie atd. Právě tyto satelity pořizují snímky, které mohou sloužit archeologii.
Družicové systémy (radiometry) pracují v oblasti rádiových vln i v optické oblasti elektromagnetického spektra; dále se v archeologii stále více experimentuje s termovizí a radary. Principem měření patří detektory kovů mezi geofyzikální elektromagnetické přístroje
·         Využití detektorů v průběhu archeologického výkopu,
kde mohou být detektory nasazeny s cílem zefektivnit práci, umožnit šetrnější vyzdvižení předmětů, případně dohledat neregistrované artefakty na haldách vykopaného nebo vytěženého materiálu.Národní památkový ústav je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum. Má centrální databázi míst, na kterých by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů.

5/5 - (1 vote)