Malé úvahy o rodině, dětech a státu

Možná že namítnete, že svět je přelidněný. Tak nač mít více dětí? Vše se točí okolo ekonomiky, celkové podpory mladých rodin, sociálních jistot i nejistot, v dost velkém počtu i neplodnost, která se týká obou pohlaví.
Pokud se zeptáte mladých lidí, jak si představují život, rodinu, kolik by chtěli mít dětí, tak vám odpoví, že pokud by
      v  podpora od státu pro založení rodiny by měla výhodné podmínky, především v otázce bydlení, případně i jiné podpory,
tak by neměl být pro ně problém mít 2 i 3 děti.
novorozený s kloboučkem
Je velmi smutné, když mladí manželé nemohou mít děti ze zdravotních důvodů. Podle statistik stoupá počet párů, které nemohou mít děti. Žena, která chce mít rodinu až kolem 30 let nebo později (např. protože kariéra jí byla přednější než rodina), je pro ni nejenom těhotenství, ale i porod nebezpečný.  I mnoho mužů trápí neplodnost (sterilita).
rodina a dům

Příčin neplodnosti je celá škála. Kromě zdravotních faktorů patří k neplodnosti i velmi rychlé pracovní nasazení, stres, kouření, nestravují se pravidelně. A především začnou řešit svou neplodnost až po delší době. Například pár, který chce mít děti a přibližně po 1 až 2 letech nechráněného styku žena neotěhotní, začnou řešit neplodnost. A mezi tím „čas běží“.
Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a tak naši lékaři dokážou pomoci minimálně 90% neplodným párům.
rodina v srdci
Je moc dobře, že se konečně mohou i muži zapojit do „otcovské placené dovolené“, i když musí splnit zákonné podmínky. Stát by neměl jen slibovat, že pro mladé rodiny začne „něco“ dělat, ale výrazná podpora rodin s dětmi by se měla uzákonit a realizovat v co možná nejkratším termínu. Bude to přínos do budoucnosti pro nás všechny.
Mít děti, zdravé, krásné, šťastné – to je sensnad každého z nás. Vždyť ony jsou nositeli našich genů, jsou naše štěstí. K čemu nám budou všechny hmotné statky, když bychom je neměli komu zanechat?